Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

19 stycznia 2016 rozpoczyna sie nabór wniosków z działania 1.4.1 (dotacje bezpośrednie) typ: Rozwój MŚP. Nabór potrwa do 31.03.2016.

Dnia 30 listopada 2015 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ogłoszono nabory na działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 2.3.3 "Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych".

Przedstawiamy Państwu prezentacje oraz odpowiedzi na pytania po spotkaniach informacyjnych dotyczących działań 3.2 – Modernizacja energetyczna budynków i 4.5 – Różnorodność biologiczna

Szanowni państwo z powodu awarii serwera nie działa część stron internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, jak również część telefonów. W związku z tym przepraszamy za utrudniony kontakt z nami. Obecnie trwają prace nad ich przywróceniem, dlatego uprzejmie prosimy o cierpliwość.  

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne "Fundusze europejskie dla przedsiębiorców" organizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych Województwa Podkarpackiego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła nabór wniosków w ramach Badań na rynek (działanie 3.2.1 POIR) do dnia 28 października 2015.

 

Back to top