Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jesteś przedsiębiorcą i planujesz wprowadzenie w swojej firmie nowych technologii, ale brakuje ci pieniędzy na sfinansowanie inwestycji? Weź udział w bezpłatnym webinarium i dowiedz się, jak zdobyć finansowanie na wdrożenie wyników prac B+R.

Przypominamy, że Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasił nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Ponad 20 przedsiębiorców wzięło udział w spotkaniu z cyklu ,,Środa z funduszami europejskimi". Tym razem tematem szkolenia były dotacje na szkolenia dla przedsiębiorców. 

Od 22 lipca 2015 r. obowiązują Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Co to jest infrastruktura badawcza? Jak sposób finansowania infrastruktury wpływa na możliwość jej wykorzystywania? Kiedy organizacja badawcza jest beneficjentem pomocy publicznej?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na projekty B+R w obszarze innowacyjnej medycyny przygotowano dla przedsiębiorców 95 mln zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Polska Wschodnia. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" POIR.

Back to top