Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek" POIR.

Do 4 sierpnia można zgłaszać uwagi do przyjętego 21 lipca 2015 roku projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Regionalnego Województwa Podkarpackiego.

PROWOd 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Dnia 3 lipca Minister Infrastruktury i Rozwoju (Pani Maria Wasiak) zatwierdziła horyzontalne wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Dnia 30 czerwca 2015 został ogłoszony konkurs z alokacją 804 mln zł dla projektów z listy Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). W skłąd PMDIB weszło 53 projekty.

Spotkanie w Przemyślu adresowane było do wszystkich podmiotów prowadzących lub chcących prowadzić przedszkola, żłobki lub kluby malucha. Ponad czterdziestu uczestnikom zaprezentowano zasady dotyczące wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 oraz programy z których wskazani beneficjenci będą mogli otrzymać pomoc finansową na realizację swoich projektów.

Komitet Monitorujący program Interreg Europa zdecydował o terminie pierwszego naboru wniosków, który trwać będzie od 22 czerwca do 31 lipca 2015 r.

powerPowiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosł nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski będą przyjmowane od 1 lipca 2015 r. do 3 lipca 2015 r.

Back to top