Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

19 stycznia 2016 rozpoczyna sie nabór wniosków z działania 1.4.1 (dotacje bezpośrednie) typ: Rozwój MŚP. Nabór potrwa do 31.03.2016.

Konkurs będzie realizowany na zasadach Regionalne Pomocy Inwestycyjnej. Projekty mają obejmować wsparcie na Rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 

Intensywność wsparcia:

- Mikro i małe przedsiębiorstwa - 70% wydatków kwalifikowanych

- Średnie przedsiębiorstwa - 60% wydatków kwalifikowanych

 

Maksymalna i minimalna wysokość wydatków kwalifikowanych:

100 000,00 - minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

4 000 000,00 - maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych. W przypadku wprowadzenia nowego/ulepszonego produktu/usługi będącego wynikiem prowadzonych prac B+R maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych może sięgnać 10 000 000,00

 

Więcej informacji:

www.rpo.podkarpackie.pl

Back to top