Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jesteś rolnikiem i poszukujesz środków finansowych na rozwój gospodarstwa rolnego? A może jesteś pszczelarzem i chcesz uzyskać wsparcie na zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn czy urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej? 

Poszukujesz wsparcia w postaci wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego dla siebie lub swoich bliskich? A może jesteś zainteresowany szkolenieniem z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codzinnym funkcjonowaniu ?

Jesteś osobą w wieku poniżej 30 roku życia? Chcesz otrzymać wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jeśli masz 30 lat lub więcej i chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe, czy zdobyć doświadczenie podczas płatnego stażu, sprawdź czy spełniasz kryteria. Prezentujemy przegląd operatorów, którzy realizują takie projekty na terenie województwa podkarpackiego. 

Masz powyżej 30 lat i pragniesz otworzyć własny biznes? Sprawdź, czy spełniasz kryteria. Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
Poszukujesz wsparcia w postaci usług opiekuńczych asystenckich bądź specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla siebie lub swoich bliskich? A może jesteś zainteresowany wsparciem w postaci teleopieki
 
Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Aż 28 instytucji w poszczególnych miastach Podkarpacia realizuje projekty w ramach, których możesz otrzymać takie Wsparcie.
Masz poniżej 30 lat i pragniesz otworzyć własny biznes? Sprawdź, czy spełniasz kryteria. Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach PO WER na lata 2014-2020.
 
Operatorzy dotacji, którzy udzielają wsparcia w postaci dofinansowania na założenie własnej firmy, zostali wyłonieni w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-011/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Jeśli mieszkasz na obszarze wiejskim województwa podkarpackiego i chcesz otworzyć własny biznes, sprawdź czy spełniasz kryteria.

Lokalne Grupy Działania (LGD) udzielają wsparcia w postaci dofinansowania na założenie własnej firmy w ramach Działania 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Back to top