Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/881/Umowa_Partnerstwa_pl.pdf)Umowa Partnerstwa[ ]3337 kB

powerMinister Infrastruktury i Rozwoju podpisał Wytyczne, które opisują zakres i procedury kontroli realizowanych w Programach na lata 2014-2020. 

szoop rpo wpMożna już zapoznać się z projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzisiaj Zarząd Województwa przyjął projekt dokumentu. Do 5 czerwca można składać uwagi, opinie i propozycje zmian.

Wśród działań przewidzianych do uruchomienia jeszcze w tym roku jest pilotaż wsparcia dla tzw. startupów (Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów) 
Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogramu_naborow_POPC_2015_3132015_v2.pdf)Harmonogram Polska Cyfrowa[ ]279 kB

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój przyjęła Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla Programu. 

Back to top