Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Nabór wniosków trwać będzie do 19 października 2016 r.

W ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy wyłonił tzn. operatorów wsparcia. To do tych podmiotów należy składać wnioski o przyznanie dotacji. Sprawdź gdzie złożyć wniosek.

INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. realizuje w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego projekt dla osób mających pomysł na własną firmę, w ramach którego może zostać ci przyznane wsparcie finansowe nawet do 45 000 zł.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutację do projektu "Zmiana szansą na zatrudnienie na Podkarpaciu” – Ścieżka A (dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Programu Infrastruktura i Środowisko. Wnioski można składać od 30 czerwca 2016 r. do 31 października 2016 r.

 

poir logoPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna przyjmowanie wniosków w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek" Programu Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie. W wyniku inwestycji powstać ma nowy bądź znacząco ulepszony produkt lub usługa.

rpo2014 logoZarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). Wprowadzony został katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach działań, dla których konkursy przewidziano na II kwartał br.

Międzynarodowe Programy KształceniaWięcej międzynarodowych programów studiów, bogatsza oferta edukacyjna w językach obcych oraz sprowadzenie do Polski cenionych, zagranicznych wykładowców – to cele konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nabór wniosków potrwa od 27 czerwca do 29  lipca 2016 r.

Back to top