Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Ogłoszono nabory na działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Już w niedługim czasie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy będzie można składać wnioski w ramach następujących działań:

9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie

9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, RPO Podkarpackiego

8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie

 Więcej informacji na temat ogłoszonych konkursów oraz regulaminy można znaleźć pod adresem funduszeeuropejskie

Back to top