Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 2.3.3 "Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych".

Nabór wniosków będzie trwał od 30 listopada 2015 do 6 grudnia 2016r. W ramach tego poddziałania będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty dotyczące kompleksowych usług doradczych, w tym usług doradczych, wspierających wprowadzenie na rynki zagraniczne oferty klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie.

Więcej informacji:

www.poir.parp.gov.pl 

Back to top