Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Zapraszamy na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych w ramach akcji „Przedsiębiorcze Pogranicze - dotacje dla firm z pogranicza”.

Celem spotkań jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z zagadnieniami dotyczącymi aktualnego naboru w ramach Działania 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne szkolenie warsztatowe pn. „Prefinansowanie w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze”.

Szkolenie odbędzie się 12 czerwca 2023 r. w godzinach od 9:30 do 14:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna).

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie we współpracy z Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców w Jaśle zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze europejskie i preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców”.

Spotkanie odbędzie się 9 marca 2023 r. od godz. 12:00 do 15:00 w Sepia Restauracja & Noclegi, ul. Staszica 20, 38-200 Jasło

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Program Priorytetowy Czyste Powietrze – aktualne zasady oraz wprowadzenie do Funduszy Europejskich  w perspektywie finansowej na lata 2021-2027”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na prośbę uczestników spotkania informacyjnego w załączniku umieszczamy do pobrania prezentację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie wraz z WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. Podkarpacka Akademia Startupów – finansowanie młodych innowacyjnych firm”.

Spotkanie odbędzie się 9 czerwca 2022 roku, w godzinach 10:00 - 13.00 w Klubie Studenckim WSPiA "Zemsta Docenta", zlokalizowanym przy ul. Cegielnianej 14 w Rzeszowie. 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „DOTACJE na założenie firmy dla osób powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla i gminy Żurawica”. Wsparcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „DOTACJE na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA jest jednym z trzech ogólnopolskich operatorów pilotażowego projektu „GovTech_InnoLab” finansowanego ze środków PARP, i w jego ramach realizuje Program dla JST pn. „GovTech_InnoLab_Innowacyjne Samorządy Przyszłości. Wsparcie dla JST w procesie wdrażania innowacji na rzecz lokalnych społeczności”.

Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków UE

Back to top