Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium nt. "Aktualne możliwości pozyskania wsparcia dla MŚP z Funduszy Europejskich". W trakcie webinarium omówione zostaną podstawowe założenia oraz zasady aktualnych naborów wniosków skierowane do MŚP w ramach programu regionalnego i programów krajowych.

Webinarium odbędzie się 23 listopada 2023 r., od godziny 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw – Działanie FEPK.01.01 Badania i rozwój”, które odbędzie się 8 września 2023 r. od godz. 11:00 do 12.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne webinarium "Dostępność - poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych” (DZIAŁANIE FEPK. 05.03 DOSTĘPNOŚĆ).

 

Webinarium odbędzie się 22 sierpnia 2023 r., od godziny 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium nt. "Kredyt ekologiczny FENG - wsparcie przedsiębiorstw w zwiększaniu efektywności energetycznej". W trakcie webinarium omówione zostaną założenia oraz podstawowe zasady naboru w ramach Działania 3.1 Kredyt Ekologiczny z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej  Gospodarki 2021-2027.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu zaprasza na bezpłatne webinarium „Dofinansowania na kursy i szkolenia z Funduszy Europejskich”.


Webinarium odbędzie się 3 lipca 2023 r., od godziny 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 

Zapraszamy na bezpłatne webianrium „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji”.

Celem spotkań jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z zagadnieniami dotyczącymi aktualnego naboru w ramach Działania 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji.

Webiarium odbędzie się 19 czerwca 2023 r. od godz. 11:00 do 12.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne webinarium „FUNDUSZE EUROPEJSKIE na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną (B+R+I) w firmach - Konkurs dotacyjny Ścieżka Smart; Instrument wsparcia Innovation Coach”, które odbędzie się 2 czerwca 2023 r. od godz. 11:00 do 12.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

 

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://tiny.pl/chldh

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 - aktualne konkursy dla przedsiębiorców”
 
Webinarium odbędzie się 22 maja 2023 r., od godziny 10:00 do 10:45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 

Back to top