Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące możliwości finansowania zakładania działalności gospodarczej. Podczas spotkań zostaną omówione zasady ubiegania się o dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie skierowane jest do osób powyżej 29 roku życia zainteresowanych pozyskaniem środków na utworzenie firmy.

PI logoZapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości finansowania usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców i pracowników. Podczas spotkania omówione zostaną m. in. zasady korzystania z Bazy Usług Rozwojowych i możliwości udziału w szkoleniach przez osoby pracujące.

PI logoZapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości finansowania nowo powstałych firm oraz firm we wczesnej fazie rozwoju. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostanie Działanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

PI logoZapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące możliwości finansowania nowopowstałych firm oraz firm we wczesnej fazie rozwoju. Podczas spotkania omówione zostaną m. in. działania związane z dofinansowaniem e-usług oraz start-upów.

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące możliwości finansowania działań eksportowych. Dotacja z działania 1.2 programu Polska Wschodnia może pokryć m. in. koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Spotkanie w Rzeszowie odbędzie się 1 czerwca 2017 r.

Punkt Informacyjny logoZapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia sektora ekonomii społecznej.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania na założenie działalności gospodarczej i działalności w sektorze ekonomii społecznej (spółdzielnia socjalna, organizacja non-profit, 224 miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych)

W dniu 19 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy w Chorkówce (adres: Chorkówka 175) odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pn. "JAK POZYSKAĆ ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA".

Back to top