Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Poszukujesz wsparcia w postaci wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego dla siebie lub swoich bliskich? A może jesteś zainteresowany szkolenieniem z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codzinnym funkcjonowaniu ?

 
Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Aż 28 instytucji w poszczególnych miastach Podkarpacia realizuje projekty w ramach, których możesz otrzymać takie Wsparcie.
 
Operatorzy zostali wyłonieni w drodze konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-059/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Regulanie aktualizujemy dla WAS NEWSLETTER poświęcony tej tematyce. Znajdziecie tu ogólne informacje, dane kontaktowe, strony internetowe operatorów wsparcia.
Załączniki:
Pobierz plik (Newsletter 8.3 08.02.2023.pdf)Newsletter 8.3 08.02.2023.pdf[ ]818 kB

Back to top