Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jesteś osobą w wieku poniżej 30 roku życia? Chcesz otrzymać wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie po zwiększeniu alokacji w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-013/21 wybrał 22 Operatorów z różnych części województwa, którzy będą realizowali projekty w zakresie udzielania dotacji oraz wsparcia pomostowego na założenie własnej firmy.

Ponieważ Operatorzy są aktualnie na etapie podpisywania umów nasz NEWSLETTER będzie na bieżąco uzupełniany o informacje na temat kolejnych podmiotów realizujących wsparcie.

Znajdziecie tu ogólne informacje, dane kontaktowe, strony internetowe operatorów wsparcia.

Back to top