Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zaprasza na bezpłatne webinarium „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji”, które odbędzie się 17 maja 2022 r. od godz. 10:00 do 10.40 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

2 maja 2022 r., tj. poniedziałek, Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim będą czynne w godzinach od 7.30 do 15.30.

Program GovTech_Inno Lab zakłada wsparcie JST w projektowaniu i wdrażaniu innowacji z zakresu cyfryzacji przy pomocy trybów określonych w UZP tj. dialogu technicznego (wstępnych konsultacji rynkowych) oraz zamówienia w trybie konkursowym. Jednostka Samorządu Terytorialnego w ramach programu bezpłatnie korzysta z wiedzy, doświadczenia i pomocy ekspertów oraz managerów innowacji Unicorn Hub.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Szkolenie jest poświęcone zasadom ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020 dla osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz zasadom tworzenia biznesplanu. Szkolenie online skierowane jest do osób w każdej grupie wiekowej, zarówno przed jak i po 30 roku życia. 

Szkolenie odbędzie się 20 kwietnia 2022 r. od godz. 9.00 do 13.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie eksportu – fundusze europejskie dla firm z sektora MŚP”.

Webinarium odbędzie się 14 kwietnia 2021 roku, w godzinach 10:00 - 11.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji”. Dofinansowanie w ramach działania 2.21 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Back to top