Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

kwietniu 2022 r. sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim planuje przeprowadzić cztery webinary, w tym ostatnie spotkanie z cyklu: "Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego", a także dwa szkolenia on-line z cyklu: "Napisz sam biznesplan. Dowiedz się jak napisać dobry biznesplan i otrzymać dotację z Funduszy Europejskich".

Webinary skierowane są zarówno do osób fizycznych, w tym rolników którzy chcą otrzymać dotację na założenie firmy, jak również do przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać wsparcie na zwiększenie swojej aktywność gospodarczej na rynkach zagranicznych. Ponadto planujemy webinarium dedykowane przedsiębiorcom z sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, którzy mogą pozyskać wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Osoby poniżej 30 roku życia szczególnie zapraszamy do wzięcia udziału w jednym z webinarów w ramach cyklu: "Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego". Podczas spotkania młode osoby dowiedzą się w jaki sposób pozyskać dotację wraz ze wspraciem pomostowym na założenie własnej firmy, będą miały również okazję wysłuchać przedstawiciela instytucji pełniącej funkcję operatora w ramach projektu. Poszczególne webinary będą kierowane do mieszkańców określonych części województwa, a ich daty uzależnione od terminów naborów ogłaszanych przez operatorów z danego terenu.

Poza tym nasi Specjaliści przeprowadzą w kwietniu sześć spotkań zamkniętych na uczelniach wyższych i w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Poniżej znajduje się harmonogram webinarów zaplanowanych na kwiecień 2022 r. wraz z terminami oraz linkiem do artukułu, w którym zamieszczone są szczegółowe informacje na temat spotkania i rekrutacji. Informacje będę na bieżąco aktualizowane i uzupełniane w momencie rozpoczęcia rekrutacji na dane spotkanie.

1. CYKL WEBINARÓW: Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego:

- spotkanie dla mieszkańców powiatów: m. Przemyśla, przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, bieszczadzkiego - 4 kwietnia 2022 r., godz.11.00 - 12.00 (https://tiny.pl/9kxg1),

2. CYKL SZKOLEŃ: Napisz sam biznesplan. Dowiedz się jak napisać dobry biznesplan i otrzymać dotację z Funduszy Europejskich:

-  szkolenie organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskiech w Sanoku - 6 kwietnia 2022 r., godz. 9.00 - 13.00 (https://tiny.pl/9k55c),

- szkolenie organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu - 20 kwietnia 2022 r., godz. 9.00 - 13.00 (https://tiny.pl/9k5l4), 

3. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 8 kwietnia 2022 r., godz. 11.00 - 11.45 (https://tiny.pl/9k5lr),

4. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji - 11 kwietnia 2022 r. godz.11.00 - 11.50 (https://tiny.pl/9k5lf), 

5. Wsparcie eksportu – fundusze europejskie dla firm z sektora MŚP - 14 kwietnia 2022 r., godz. 10.00 - 11.00 (https://tiny.pl/9k5lj).   

 

Informujemy, że terminy lub godziny webinarów mogą ulec zmianie, o czym będziemy informować przed rozpoczęciem rekrutacji na dane spotkanie.

Back to top