Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania „Pisania biznesplanów w projektach inwestycyjnych dla przedsiębiorców” dla maksymalnie 20 konsultantów Sieci PIFE w województwie podkarpackim w dwóch terminach

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania „Dostawa artykułów spożywczych i napojów na potrzeby organizacji szkoleń, spotkań informacyjnych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim”.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania „Kompleksowa organizacja warsztatów z zakresu „Prostego języka” dla maksymalnie 20 konsultantów Sieci PIFE w województwie podkarpackim w dwóch terminach”

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania: Organizacja akcji promocyjnej ”Bieszczaduj z Funduszami Europejskimi” połączonej z Mobilnymi Punktami Informacyjnymi oraz Spotkaniami Informacyjnymi dla potencjalnych oraz faktycznych beneficjentów.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania „Zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz sali szkoleniowej dla konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych w województwie podkarpackim w terminie: 6-7.08.2019 r. podczas szkolenia wewnętrznego nt. "Aktualnych naborów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - sprawy bieżące Sieci" dla maksymalnie 12 osób”

Back to top