Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie prowadzi odpłatnej działalności w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich. Do ministerstwa dotarły sygnały o osobach oferujących takie usługi „w imieniu” resortu. Takie działania noszą znamiona oszustwa.

Powoływanie się na Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ww. przypadkach jest bezprawne. Z informacji, które trafiły do resortu wynika, że osoby te w rozmowie telefonicznej oferują odpłatną pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Działają one na własną rękę i wyłącznie w imieniu własnym, bez wiedzy i zgody Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Prosimy o zachowanie czujności w tego typu sytuacjach.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), kto powołując się na wpływy w instytucji państwowej albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.    

Informacje na temat zasad i procedur uzyskania dofinansowania oraz o sposobie rozliczania unijnej dotacji można uzyskać bezpłatnie w koordynowanej przez MRR sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Back to top