Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

W styczniu br. rozpocznie się nabór do projektu „Adaptacja czy INNkubacja? – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia”. 

 

Jego głównym celem jest zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w województwie podkarpackim, zwolnionych na skutek trwających w przedsiębiorstwach regionu procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych, poprzez podjęcie przez nie nowej roli zawodowej – jako pracownik lub samozatrudniony.  

Adaptacja czy INNkubacja

 

W projekcie mogą wziąć udział: mieszkańcy (w rozumieniu KC) województwa podkarpackiego, którzy:

 • stracili zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (łącznie 15 osób);
 • są przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (łącznie 45 osób).

 

Priorytetowo traktowane będą:

 • kobiety,
 • mieszkańcy powiatów z podregionu tarnobrzeskiego i krośnieńskiego,
 • osoby powyżej 45 r.ż,
 • osoby z ponad 8-letnim stażem pracy u jednego pracodawcy,
 • osoby z wykształceniem średnim.

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

Ścieżka A

 1. poradnictwo psychologiczne (1 h/osobę)
 2. poradnictwo zawodowe (2 h/osobę)
 3. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (24 h/grupę)
 4. szkolenia zawodowe (możliwe kursy: spawanie metodą MIG/MAG; operator CNC; obsługa maszyn konwencjonalnych; pracownik administracyjno-biurowy; podstawy rachunkowości);
 5. pośrednictwo pracy (średnio 2 spotkania/osobę)

Ścieżka B

 1. poradnictwo psychologiczne (1 h/osobę)
 2. poradnictwo zawodowe (2 h/osobę)
 3. blok szkoleniowo-doradczy: szkolenie „Bądź najlepszym pracodawcą” (80 godz.), indywidualne doradztwo biznesowe (śr. 4 h/os.)
 4. jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości dla 24 uczestników do 40 000,00 zł wraz ze szkoleniem z zakresu rozliczenia dotacji;
 5. wsparcie pomostowe dla 24 osób i wsparcie pomostowe przedłużone dla 12, obejmujące wsparcie finansowe oraz doradztwo biznesowe „na życzenie”

Projekt realizowany jest w partnerstwie: Liderem projektu jest INNpuls Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Partnerem projektu jest Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

 

Nabór uczestników do projektu rozpocznie się w styczniu 2013 r. Karty zgłoszeniowe dostępne będą w biurze projektu, biurze partnera projektu oraz w wersji elektronicznej na stronie www.aci.innpuls.pl

 

Biuro projektu:

INNpuls Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 40a

35-045 Rzeszów

tel.17 77 88 270 w. 23

 

Biuro partnera projektu:

Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 9

37-450 Stalowa Wola

tel: 15 814 91 91

 

 

Back to top