Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Do 29 stycznia 2013 r. można zgłaszać projekty do 6 edycji ogólnopolskiego Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.

Nagrodzone zostaną w nim najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach:   

  • Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń    użytkowa)   
  • Zabytek (np. obiekty sakralne, pałace, zamki, historyczne układy    urbanistyczne)   
  • Produkt promocyjny (np.: wydawnictwo, portal, kampania promocyjna)   
  • Obiekt turystyczny (np.: hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe)   
  • Turystyka aktywna (np.: ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki    turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne)   
  • Turystyka transgraniczna i międzynarodowa (np.: szlak turystyczny,    portal turystyczny, punkt widokowy, projekt turystyczny oparty na    współpracy międzynarodowej i transgranicznej)   
  • Miejsce przyjazne dzieciom (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie,    kompleksy rekreacji dziecięcej itp.)

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa, a także  działania promocyjne. Laureatów Konkursu poznamy podczas gali organizowanej  w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Back to top