Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Od lutego do czerwca 2013 r. Koło Naukowe Antropologii Kultury z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie we współpracy z macedońską grupą młodzieży z PVPU „Euro College” Kumanovo, będzie realizowała międzynarodowy projekt pt. „Betwixt borders: polish-macedonian cooperation for building European Citizenship” w ramach Programu “Młodzież w działaniu”.

Głównym celem projektu jest rozwój współpracy, wzajemna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących problematyki młodzieżowej w kontekście budowania obywatelstwa europejskiego pomiędzy młodzieżą z Polski i Macedonii.

W ramach wymiany, młodzież podejmie tematy dotyczące przyszłości i roli młodzieży w budowaniu europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, ówczesnych zmian i procesów integracyjnych w Europie, a także dokona porównania i analizy życia w swoich krajach pod kątem społeczno-ekonomicznym. Projekt ukierunkowany jest na nawiązanie i wypracowanie stałego partnerstwa między młodzieżą z dwóch państw: Polski i Republiki Macedonii.

Projekt przyczyni się do rozwinięcia kompetencji językowych, podniesienia poziomu wiedzy ogólnej dotyczącej współczesnych procesów integracyjnych w Europie oraz do wzmocnienia umiejętności w dziedzinie komunikacji międzynarodowej.

Projekt „Betwixt borders: polish – macedonian cooperation for building European Citizenship” jest pierwszą tego typu inicjatywą młodzieżową w naszym województwie w ramach Programu „Młodzież w działaniu” i jednym z nielicznych projektów młodzieżowych w historii Programu Młodzież w działaniu realizowanych z macedońskim partnerem.

Back to top