Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Wystawę można oglądać od 3 grudnia 2012 r. do 7 stycznia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Wystawa prezentuje laureatów jubileuszowej V edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

W ramach konkursu, którego organizatorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, nagradzane są najlepsze przedsięwzięcia dotyczące ochrony zabytków, rozwoju turystyki oraz rewitalizacji, dofinansowane z Funduszy Europejskich. Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach.

Zwycięzcy V edycji konkursu:


Kategoria zabytek

Projekt „Ginący Zabytek-ratowanie Sanktuarium w Świętej Lipce”. Dotacja pochodziła z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i wyniosła około 8,3 mln zł. Całkowita wartość projektu to około 9,7 mln zł. Sanktuarium jest obiektem zaliczanym do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce, wpisanym do rejestru zabytków. Znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Kategoria obiekt turystyczny

Projekt „Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego” - dotacja z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosząca 35 mln zł.


Kategoria produkt promocyjny

Projekt „Kampania promocyjna Suwalszczyzny jako jednej z marek turystycznych województwa podlaskiego”. Całkowita wartość projektu współfinansowanego w kwocie 870 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, wyniosła ponad 1 mln zł.


Kategoria turystyka aktywna

Projekt „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej”. Dzięki uzyskanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości prawie 1,4 mln zł w gminie Wilkowice powstały profesjonalne trasy narciarstwa biegowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całkowita wartość projektu, wyniosła 1,8 mln zł.


Kategoria turystyka transgraniczna i międzynarodowa

Projekt „Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych” z województwa dolnośląskiego, który z jest wspólnym dziełem Muzeum Karkonoskiego we Vrchlabí i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Jego wartość wyniosła około 2,4 mln zł z czego około 2 mln zł pochodziło z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.


Kategoria miejsce przyjazne dzieciom

Projekt „Budowa obiektu turystycznego oraz ścieżki edukacyjnej na terenie odkryć paleontologicznych (Jura Parku) w Krasiejowie”. Przedsięwzięcie o wartości ponad 5,1 mln zł otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 2,1 mln zł.


Kategoria rewitalizacja

Projekt „Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne”. Wartość projektu to 9,4 mln zł, z czego 4,2 mln zł pochodziło z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.


Więcej informacji o konkursie znajdą państwo na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Back to top