Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka", Zamek w Dzikowie, rewitalizacja centrum Ropczyc, platforma do nauki specjalistycznego technicznego języka angielskiego oraz Zakład Aktywności Zawodowej w Oleszycach – to zwycięzcy pierwszej edycji konkursu Unijne Perły Podkarpacia. Zwycięzców wybrali mieszkańcy Podkarpacia w głosowaniu internetowym. Statuetki laureatom wręczył marszałek Mirosław Karapyta.

Zwycięzcy pierwszej edycji

Rywalizacja toczyła się w pięciu kategoriach:

  • Perła wśród projektów społecznych,
  • Perła wśród projektów przedsiębiorców,
  • Perła wśród projektów dot. turystyki i kultury,
  • Perła wśród projektów dot. infrastruktury technicznej i publicznej,
  • Perła wśród projektów dot. ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego i rewitalizacji.

W pierwszym etapie do konkursu zgłoszono 70 projektów, z których komisja konkursowa wybrała 23 projekty nominowane. Następnie przez trzy tygonie internauci oddawali głosy na swoich faworytów w każdej kategorii. Oddano ponad 40 tysięcy głosów.

Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:

Perła wśród projektów społecznych

Zakład Aktywności Zawodowej w Oleszycach – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło wJarosławiu.

Perła wśród projektów przedsiębiorców

Stworzenie unikatowej platformy dla branży lotniczej i technicznej podnoszącej kwalifikacje w dziedzinie specjalistycznego języka angielskiego – DREAMLINE Marcin Szpecht.

Perła wśród projektów dot. turystyki i kultury

Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega – etap III  - Miasto Tarnobrzeg.

Perła wśród projektów dot. infrastruktury technicznej i publicznej

Port Lotniczy Rzeszów – budowa nowego terminalu pasażerskiego – Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka" sp. z o.o.

Perła wśród projektów dot. ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego i rewitalizacji

Rewitalizacja centrum Ropczyc – Miasto Ropczyce.

 

W konkursie brali udział beneficjenci, którzy realizowali projekty na terenie województwa podkarpackiego finasowane z programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

Celem konkursu była promocja projektów zrealizowanych w ostatnich latach przy udziale Funduszy Europejskich i wyróżnienie ciekawych inicjatyw, które odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności i w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju regionu.

Back to top