Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Projekt skierowany jest do osób przewidzianych do zwolnienia (będących na wypowiedzeniu) z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i osób zwolnionych z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy do 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Uwaga! Termin rekrutacji został przedłużony do 28 listopada 2012 r.

W związku z przedłużeniem terminu rekrutacji do projektu „Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement” do 28. listopada 2012 r., zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych do uczestnictwa w projekcie.

Dla Uczestników Projektu przewidziane jest wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej do 40 tys. złotych, wsparcie pomostowe do 1 500 zł miesięcznie oraz przedłużone wsparcie pomostowe. Oprócz wsparcia finansowego Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać ze szkolenia przygotowującego do prowadzenia własnej firmy, a także z doradztwa zawodowego w zakresie opracowania profesjonalnego biznes planu.

Więcej o realizowanym projekcie: www.procarpathia.pl

Biuro Projektu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

ul. Gałezowskiego 6, Rzeszów, pok. 304

tel. 17 862 39 76

 

Back to top