Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Zapraszamy do głosowania na projekty nominowane w ramach I edycji konkursu "Unijne perły Podkarpacia".

Swój głos możesz oddać tutaj

Tytuł Unijnej Perły Podkarpacia zostanie przyznany w pięciu kategoriach:
Perła wśród projektów społecznych

 • GODNE ŻYCIE – Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”
 • Centrum Aktywności Lokalnej – Stowarzyszenie B-4
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu
 • Zakład aktywności Zawodowej w Oleszycach – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu

Perła wśród projektów przedsiębiorców

 • Wdrożenie wydajnego systemu odpylania, wzrost możliwości produkcyjnych i poprawa warunków pracy w firmie TAP Sp. z o.o. w Lesku – TAP Sp. z o.o.
 • Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim – Stowarzyszenie B-4
 • Pozyskiwanie finansowania na innowacyjną produkcję śrub dla ZPS poprzez GPW – Gaweł Zakład Produkcji Śrub S.A.
 • Budowa innowacyjnego ośrodka produkcyjno-badawczego zaawansowanych technologii światłowodowych na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w strefie S2 przez PH „Elmat” Sp. z o.o. – P.H. „Elmat” Sp. z o.o.
 • Stworzenie unikatowej platformy dla branży lotniczej i technicznej podnoszącej kwalifikacje z dziedziny specjalistycznego języka angielskiego – DREAMLINE Marcin Szpecht

Perła wśród projektów dot. turystyki i kultury

 • Galicyjski Rynek – budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 • Wykonanie elewacji pałacu i pawilonu wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Pałacowo-Parkowym w Tyczynie – Powiat Rzeszowski
 • Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno – Gmina Krosno
 • Park historyczny Blizna i Pustków – droga pamięci i pojednania – Gmina Dębica
 • Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega – etap III – Gmina Tarnobrzeg

Perła wśród projektów dot. Infrastruktury technicznej i publicznej

 • Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku – Gmina Miasta Sanoka
 • Port Lotniczy Rzeszów – budowa nowego terminalu pasażerskiego – Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” sp. z o.o.
 • Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie – Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli – Powiat Rzeszowski
 • Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów-Lubaczów-Krowica Hołodowska-Granica Państwa na odcinku Lubaczów-Budomierz – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Perła wśród projektów dot. ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego i rewitalizacji

 • Rewitalizacja centrum Ropczyc – Gmina Ropczyce
 • Modernizacja i doposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku – Gmina Miasta Sanoka
 • Budowa obiektów małej infrastruktury drewnianej w Bieszczadzkim Parku Narodowym – Bieszczadzki Park Narodowy
 • Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa – Gmina Miasta Rzeszów

Głos może oddać każdy internauta wybierając jeden projekt w każdej kategorii.

Głosowanie potrwa do 25 listopada 2012 r.

Back to top