Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Konsultanci  Sieci Punktów Informacyjnych w województwie podkarpackim serdecznie zapraszają na szkolenia z zakresu rozliczania, sprawozdawczości i kontroli projektów dofinansowanych z:

  • Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
  • Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego (RPO WP)

Celem spotkań jest zapoznanie się uczestników z podstawowymi zasadami wypełniania wniosków o płatność, sprawozdawczości i kontroli projektów. Szczegółowy program do pobrania poniżej. Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z pracownikami UM WP oraz otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenia odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie:

  • 16 października 2012 (wtorek) w godz. 9.00-16.00 – RPO WP: sala konferencyjna w budynku przy ul. Towarnickiego 3A
  • 17 października 2012 (środa) w godz. 9.00-16.00 – RPO WP: sala konferencyjna w budynku przy ul. Towarnickiego 3A
  • 25 października 2012 (czwartek) w godz. 9.00-16.00 – PO IG: sala 343i w budynku przy ul. Cieplińskiego 4 (uwaga: nowy termin szkolenia POIG)

Zapisy uczestników będą prowadzone do dnia 10 października br. w formie elektronicznej pod adresem: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdlU0N1OHplaVVEbmZ2eWVDQzFSQ1E6MQ 

Dla uczestników zapewniamy materiały szkoleniowe i catering. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 16 678 56 32 (RPO WP)  lub 14 681 25 01 (PO IG)

Do pobrania:

Program PO IG 

Program RPO WP


Serdecznie zapraszamy!

Back to top