logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

konsultacje RPO WPPierwsze z cyklu spotkań w ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbyło się w Przemyślu.

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar przedstawił założenia programu zebranym samorządowcom, przedsiębiorcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu. Spotkanie było okazją do poznania celów nowego programu oraz zasad finansowania planowanych przedsięwzięć, a także okazją do zgłoszenia swoich uwag i propozycji, które powinny być wzięte pod uwagę podczas dalszych prac nad programem.

 konsultacje RPO w Przemyślu

Projekt nowego programu omówił Adam Hamryszczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego. Uczestnicy poznali główne obszary wsparcia oraz proponowany podział dostępnych środków finansowych, które zostały przyznane województwu na realizację Programu Regionalnego.

konsultace RPO w Przemyślu

Wszystkie zgłoszone podaczas spotkania uwagi, wnioski i propozycje zmian w projekcie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

konsultacje RPO w Przemyślu

Kolejne spotkania odbedą się w Krośnie, Tarnobrzegu i Rzeszowie.

Krosno – 13 lutego 2014 r. – Kampus Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia, ul. Dmochowskiego 12, aula, godz. 11.00

Tarnobrzeg – 20 lutego 2014 r. – Zamek Dzikowski, ul. Sandomierska 27, godz. 11.00

Rzeszów – 27 lutego 2014 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, sala audytoryjna, godz. 9.00 – panel dla jednostek samorządu terotorialnego, godz 13.00 – panel dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa nie później niż dwa dni przed spotkaniem pod numerem telefonu (17) 860 67 73 lub (17) 747 65 19.