Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Działanie 1.2 PO PW stanowi kompleksowe, profilowane pod odbiorcę działaia doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności, w tym:

 • diagnoza potencjału w zakresie internacjonalizacji,
• przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu,
• analiza rynku docelowego,
• przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji,
• aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania - dwuetapowe wsparcie kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w oparciu o internacjonalizację prowadzonej działalności. Planowane jest także dofinansowanie udziału w zagranicznych targach i misjach handlowych.

Kwota dofinansowania – Poziom dofinansowania: do 80 %. Etap I – do 50 tys. zł, Etap II – do 500 tys. zł.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Nabór wniosków od 15 kwietnia 2016 r. do 20 maja 2016 r., w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00

Więcej informacji:

www.parp.gov.pl

Back to top