Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – edycja I

 

 

Ilość złożonych wniosków w szt.  Całkowita wartość projektów w PLN Wnioskowana kwota w PLN Kwota alokacji w PLN*
1335 5 531 834 674,91 2 862 329 624,99  200 000 000,00
* SZACUNKOWA WARTOŚĆ ALOKACJI NA KONKURS MOŻE ULEC ZMIANIE

Back to top