logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Komisja Europejska zaproponowała 10 tematów konkursowych podzielonych na cztery grupy:

Konkursy nakierowane na poprawę atrakcyjności nauczania w zakresie nauk ścisłych (tzw. STEM: science, technology, engineering, mathematics) i kariery naukowej wśród młodych ludzi:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html 
1. Innowacyjne sposoby na poprawę atrakcyjności edukacji w zakresie dziedzin ścisłych i zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej

Konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do włączania się w różne działania naukowe i innowacyjne:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html 
2. Działania upowszechniające w Europie: wystawy i kafejki naukowe angażujące obywateli w naukę
3. Platforma wymiany wiedzy
4. Elektroniczne narzędzia/mechanizmy doradztwa w zakresie polityki opartej na wiedzy
5. Wspieranie zmian strukturalnych w instytucjach/organizacjach badawczych w celu promowania Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI)

Konkursy na promowanie równości płci w badaniach i innowacjach:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html 
6. Ocena inicjatyw promujących równość płci w polityce badawczej i instytucjach/organizacjach badawczych
7. Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci

Konkursy na rozwijanie metod zarządzania dla lepszego rozwoju Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html 
8. Odpowiedzialne Prowadzenie Badań Naukowych i Innowacji w środowisku przemysłowym
9. Innowacyjne podejście do rozpowszechniania wyników badań naukowych i mierzenia ich oddziaływania/wpływu
10. Szacowanie kosztów oszustw w badaniach naukowych oraz korzyści społeczno-ekonomicznych płynących z badań wykonanych w sposób rzetelny.

Pełna treść tematów konkursowych dostępna jest w Programie Pracy.

16 września 2015 r. (godz. 17:00) upływa termin składania wniosków w otwartych konkursach w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”.