Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania „Zakup subskrypcji na platformę służącą do prowadzenia webinarów Clickmeeting Live 50 na okres 12 miesięcy lub równoważne”.
 
 
UWAGA !! Postępowanie na realizację zadania „Zakup subskrypcji na platformę służącą do prowadzenia webinarów Clickmeeting Live 50 na okres 12 miesięcy lub równoważne” zostaje unieważnione z przyczyn formalnych.
 
Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z opisem: „Zakup subskrypcji na platformę służącą do prowadzenia webinarów Clickmeeting Live 50 na okres 12 miesięcy lub równoważne” do dnia: 14.10.2021 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 349.
 
1.   W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami 
w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
3.   Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przygotowania oferty został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.
5.  Proponowaną kwotę brutto należy podać na załączonym formularzu oferty.
 
Szczegółowych informacji udziela:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest - Adam Goraj, tel. 798 771 650, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) administratorem PanI/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego   z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09,  listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Back to top