Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania „Organizacja Rajdu Rowerowego „Fundusze Europejskie na Roztoczu” połączonego z Mobilnymi Punktami Informacyjnymi oraz stoiskami Informacyjnymi dla potencjalnych i faktycznych beneficjentów”

Oferta powinna zostać złożona do dnia: 02.08.2021 r. do godz. 11:00, w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie fakultatywnej drogą pocztową, osobiście w siedzibie Zamawiającego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 336 w zamkniętej opisanej kopercie z opisem na kopercie: Postępowanie na organizacja Rajdu Rowerowego „Fundusze Europejskie na Roztoczu”” 

  1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
  3. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przygotowania oferty został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.   
  5. Proponowaną kwotę brutto należy podać na załączonym formularzu oferty.

Szczegółowych informacji udziela:

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

 Dariusz Busz, Arkadiusz Turczyński, Szymon Skublicki, nr tel. 17 747 64 82/88

Back to top