logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podał do publicznej wiadomości informację, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną  wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16.

W związku z tym, Instytucja Pośrednicząca zamieszcza listę projektów, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy wdrożeniowej tj. listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. 

 Załączniki:

  Lista projektów POWER 3-11-2016_004-16.pdf