logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” wydłuża rekrutację do projektów: „Aktywni w życiu” i „Zatrudnij siebie” realizowanych w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” zaprasza do udziału w projekcie osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat) zamieszkujące w województwie podkarpackim, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy czyli osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50+, osoby niepełnosprawne oraz kobiety. W projekcie mogą brać również udział osoby nie zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy.

Szczególnie zapraszamy osoby będące ponadto rodzicami / opiekunami prawnymi min. 3 dzieci do 18 roku życia.

Karty zgłoszeniowe do udziału w projekcie można składać do 07.10.2016 r.

w godz. od 8.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku, na poniższe adresy:

Biuro projektu „Aktywni w życiu”:

ul. Gałęzowskiego 6/319

35 – 074 Rzeszów

tel.: 661-113-291

Biuro projektu „ZATRUDNIJ SIEBIE”:

ul. Gałęzowskiego 6/318

35 – 074 Rzeszów

tel.: 661-113-018Karty zgłoszeniowe do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.