logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania:  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i napojów na potrzeby organizacji szkoleń, spotkań informacyjnych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania:  Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów szkoleniowych nt. „Definicja, zasady określania statusu MŚP i pomoc de minimis w projektach finansowanych z EFRR i EFS". Dwa terminy szkolenia  w dniach 10-11 sierpnia 2017 r. oraz 17-18 sierpnia 2017 r. dla maksymalnie 15 konsultantów na każdy z terminów.