logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania "Organizacja Spotkania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim w terminie: 16-17.12.2021 r.".

UWAGA !! Postępowanie na realizację zadania „Organizacja Spotkania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim w terminie: 16-17.12.2021 r.” zostaje unieważnione.

Oferta powinna zostać złożona do dnia: 06.12.2021 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fakultatywnie: drogą pocztową, bądź osobiście w siedzibie Zamawiającego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 348 w zamkniętej kopercie z opisem: „Organizacja Spotkania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim w terminie: 16-17.12.2021 r."

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania „Zakup subskrypcji na platformę służącą do prowadzenia webinarów Clickmeeting Live 50 na okres 12 miesięcy lub równoważne”.

Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z opisem: „Zakup subskrypcji na platformę służącą do prowadzenia webinarów Clickmeeting Live 50 na okres 12 miesięcy lub równoważne” do dnia: 26.10.2021 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 349.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania „Zakup subskrypcji na platformę służącą do prowadzenia webinarów Clickmeeting Live 50 na okres 12 miesięcy lub równoważne”.
 
 
UWAGA !! Postępowanie na realizację zadania „Zakup subskrypcji na platformę służącą do prowadzenia webinarów Clickmeeting Live 50 na okres 12 miesięcy lub równoważne” zostaje unieważnione z przyczyn formalnych.

Organizacja dwudniowych szkoleń nt. "Nowej perspektywy finansowej 2021-2027" w dwóch terminach. Szkolenie dla maksymalnie 18 pracowników Sieci PIFE w województwie podkarpackim.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania  organizacja dwóch dwudniowych szkoleń nt. "Nowej perspektywy finansowej 2021-2027" dla maksymalnie 18 konsultantów Sieci PIFE w województwie podkarpackim w dwóch terminach

Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z opisem: Organizacja dwóch dwudniowych szkoleń nt. "Nowej perspektywy finansowej 2021-2027" dla maksymalnie 18 konsultantów Sieci PIFE w województwie podkarpackim w dwóch terminach do dnia: 03.09.2021 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 349.1.    W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
2. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przygotowania oferty został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania „Organizacja Rajdu Rowerowego „Fundusze Europejskie na Roztoczu” połączonego z Mobilnymi Punktami Informacyjnymi oraz stoiskami Informacyjnymi dla potencjalnych i faktycznych beneficjentów”

Oferta powinna zostać złożona do dnia: 02.08.2021 r. do godz. 11:00, w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie fakultatywnej drogą pocztową, osobiście w siedzibie Zamawiającego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 336 w zamkniętej opisanej kopercie z opisem na kopercie: Postępowanie na organizacja Rajdu Rowerowego „Fundusze Europejskie na Roztoczu””