logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę schodołazu na potrzeby osób niepełnosprawnych dla Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krośnie.

Zapraszamy do składania ofert na kompleksową organizację szkoleń warsztatowych z zakresu zasad przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do projektów finansowanych z EFS i EFRR dla  maksymalnie 20 konsultantów Sieci PIFE  w województwie podkarpackim.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania: Zapewnienie noclegu, sali szkoleniowej oraz wyżywienia dla uczestników szkolenia wewnętrznego pt. „Szkolenie wewnętrzne w zakresie naborów  z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia” dla maksymalnie 10 Konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.