logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania „Dostawa artykułów spożywczych i napojów na potrzeby organizacji szkoleń, spotkań informacyjnych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim”.


Oferta powinna zostać złożona do dnia: 29.10.2019 r. do godz. 11:00 osobiście w siedzibie Zamawiającego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 349  lub  drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z opisem: „Dostawa artykułów spożywczych i napojów dla Sieci PIFE”.

    1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
    2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
    3. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
    4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przygotowania oferty został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.
    5. Proponowaną kwotę brutto należy podać na załączonym formularzu oferty.

   Szczegółowych informacji udziela:
    Damian Dydyk 17 747 64 88/82 lub Tomasz Miśko tel. 798 771 220