Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Masz powyżej 30 lat i pragniesz otworzyć własny biznes? Sprawdź, czy spełniasz kryteria. Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
Poszczególni Operatorzy, którzy udzielają wsparcia w postaci dofinansowania na założenie własnej firmy, zostali wyłonieni w konkursie nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 oraz w konkursie nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.
 
Regularnie aktualizujemy dla WAS NEWSLETTER poświęcony tej tematyce. Znajdziecie tu ogólne informacje, dane kontaktowe, strony internetowe operatorów dotacji.