logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 instumentów zwrotnych w formie pożyczek, poręczeń czy kredytów będzie pięc razy więcej niż w poprzednim okresie programowania. 

Szacuje się, że na instumenty zwortne będzie przeznaczone ok. 5% z blisko 77 mld przeznaczonych na realizację krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Jest to bardzo duży wzrost w stosunko do poprzedniej perspektywy (ok. 1%) mimo, że Komisja Europejska zalecała by przeznaczyć co najmniej 10% puli środków na instrumenty zwrotne. Ważną kwestią jest to, że instrumenty zwrotne mogą być wykorzystywane nie tylko przez przedsiębiorców, ale także przez samorządy czy w ogóle sektor publiczny. Istotnym jest także to, że fundusze zwrotne będą mobły być wykorzystywane jeszcze wiele lat po zakończeniu 2020 roku. 

Więcej informacji:

www.portalsamorzadowy.pl