logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Odpowiedź wcale nie jest taka prosta. Zdaniem Ministerstwa Gospodarki Plany Gospodarki Niskoemisyjnej są dokumentami bardzo szczegółowymi, uwzględnającymi uwarunkowania lokalne.

 Powinny więc być wykonywane na poziomie loklanym (gminnym). Trzeba jednak pamiętać, że jeśli beneficjentem jest powiat to musi posiadać plan gospodarki dla wszystkich gmin, na obszarze których będzie realizowany projekt.