logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

 

poir logoPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna przyjmowanie wniosków w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek" Programu Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie. W wyniku inwestycji powstać ma nowy bądź znacząco ulepszony produkt lub usługa.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem firm pozyskaniem dotacji w I konkursie, przeprowadzonym w poddziałaniu „Badania na rynek”, najbliższy konkurs będzie miał budżet w wysokości 1 mld złotych. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy uzyskaną dotację mogą przeznaczyć na wdrożenie wyników prac B+R (własnych lub nabytych).

Wnioski można składać od 1 czerwca do 31 sierpnia.

Szczegółowe informacje oraz dokumetacja konkursowa na stronie www.parp.gov.pl