logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

rpo2014 logoZarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). Wprowadzony został katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach działań, dla których konkursy przewidziano na II kwartał br.

 

W najnowszej wersji dokumentu wprowadzono katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach działań:

  • Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług,
  • Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków - typ projektu: Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych
  • Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - typy projektów:Budowa, rozbudowa, przebudowa sieci, przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych, Modernizacja systemów oświetlenia
  • Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa
  • Działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych

 

Wytyczne do pobrania ze strony www.rpo.podkarpackie.pl