logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

4 maja 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Dla naboru obowiązują specyficzne warunki.

Kwalifikowalne będą wyłącznie projekty, które zakończą rzeczową realizację do 30.10.2018 roku i w których nie występuje pomoc publiczna i/lub pomoc de minimis oraz w których zaplanowane zadania merytoryczne realizują co najmniej jeden z następujących wskaźników programu:

liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych;
długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych;
liczba zmodernizowanych elementów obiektów dziedzictwa kulturowego po zakończeniu prac restauracyjnych i konserwatorskich.

Więcej informacji:

https://pl.plsk.eu