logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektyw 2004/17/WE oraz 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych a zaczynają obowiązywać przepisy nowych dyrektyw. Prace nad nowelizacją dostosowującą Prawo Zamówień Publicznych do nowych dyrektyw nie zostały zakończone, dlatego Ministerstwo Rozwoju rekomenduje stosowanie opracowanych przez Urząd Zamówień Publicznych zaleceń.

 

Takie podejście zapewni  zgodność prowadzonych postępowań z przepisami dyrektyw. Jest to szczególnie istotne dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zalecenia mają zastosowanie do postępowań wszczynanych od 18 kwietnia. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które rozpoczęły się przed tym terminem, mogą być realizowane w oparciu o wciąż funkcjonującą ustawę.

Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych