logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

15 września Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Szczegółowy Opis Osii Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (na podstawie pozytywnie zaopiniowanego projektu SZOOP RPO WP 2014-2020 pod względem zgodności z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi MIR).

W SZOOP RPO WP na lata 2014 -2020 zawarto między innymi kryteria wyboru projektów zaakceptowane przez Komiten Monitorujący RPO WP 2014-2020. Zaakceptowane dokumenty można znaleźć w linku poniżej

www.rpo.podkarpackie.pl