logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

15 września Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Szczegółowy Opis Osii Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (na podstawie pozytywnie zaopiniowanego projektu SZOOP RPO WP 2014-2020 pod względem zgodności z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi MIR).

W SZOOP RPO WP na lata 2014 -2020 zawarto między innymi kryteria wyboru projektów zaakceptowane przez Komiten Monitorujący RPO WP 2014-2020. Zaakceptowane dokumenty można znaleźć w linku poniżej

www.rpo.podkarpackie.pl