logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

logo pupJak należy rozumić pojęcie osoby długotrwale bezrobotnej, która może starać się o wsparcie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020?

Za osobę długotrwale bezrobotną rozumiemy osobę pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia uwzględniając w tym osobę zarejestrowana jako bezrobotną zgodnie z krajowymi przepisami, jak również osobę bezrobotną w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności. Warunkiem jest żeby osoba poniżej 25 roku życia była bezrobotna  przez okres co najmniej 6 miesięcy, a w przypadku osoby po 25 roku życia 12 miesięcy.