logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Przypominamy o możliwości składania wniosków do działania "Małe projekty" w Lokalnej Grupie Działania Partnerstwo 5 Gmin obejmującej swoim zasięgiem gminy: Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce, Sędziszów Młp

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Termin składania wniosków: 17.03.2014 - 15.04.2014 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD, ul. Rynek 1 (III piętro), 39-100 Ropczyce, poniedziałek - piątek w godzinach 7.30 - 15.30.

Szczegółowe informacje o naborze oraz wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie www.partnerstwo5gmin.pl.