logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

aswKonkurs, realizowany w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, przeznaczony jest na część badawczą projektu celowego (badania przemysłowe lub prace rozwojowe).

Alokacja na konkursu wynosi 21,3 mln euro (prawie 90 mln złotych). Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w tym konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 54  mln złotych oraz 36 mln złotych dla dużych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych  w projekcie wynosi 1 mln złotych. Maksymalna kwota wsparcia na badania przemysłowe i prace rozwojowe dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt musi być niższa niż równowartość 10 mln euro (równowartość w złotych) - jeżeli koszty kwalifikowane badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, lub 7,5 mln euro w pozostałych przypadkach.

Warunkiem przyznania dotacji jest zobowiązanie beneficjenta lub jego partnera (w przypadku projektów partnerskich) do wdrożenia wyników uzyskanych w efekcie realizacji prac B+R. Wsparcie na dla przedsiębiorców udzielone zostanie na realizację projektów z zakresu, wysokich i średnich technologii. W nowym konkursie premiowane będą także projekty z wkładem własnym większym od wkładu wymaganego na podstawie przepisów dotyczących przyznawania pomocy publicznej.

Dokumenty można składać w terminie od 7 stycznia do 7 lutego 2014 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: link