logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

W terminie od 30 września 2013 r. do 30 stycznia 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego.

O wsparcie moga ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

  • kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Poziom dofinansowania

  • Maksymalny poziom dofinansowania projektów w ramach działania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.
  • Maksymalna kwota wsparcia – 20 mln zł.  

Na realizację projektów w ramach konkursu przewidziano kwotę 33 mln zł. Szacunkowa kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów może ulec zmianie.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie www.rpo.podkarpackie.pl